Οργάνωση και Διοίκηση

Το Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Ανήκει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και είναι κληροδότημα του ιδρύματος Λυσίμαχου Καυτανζόγλου.

Διοικείται από επταμελή Επιτροπή Διοίκησης, η οποία κατά την τρέχουσα περίοδο απαρτίζεται από τους :

  • Mητιντζής Απόστολος, Πρόεδρος
  • Τσίφκας Στέφανος, Αντιπρόεδρος
  • Κόλλιας Ηρακλής, Γραμματέας
  • Ταμίας Γρηγοριάδης Γεώργιος
  • Παπαϊωάννου Ζαχαρίας, Έφορος
  • Κικιλής Δημήτριος , Μέλος
  • Σπυρίδων Άγγελοςς, Μέλος.- 

Η Επιτροπή Διοίκησης διορίζεται από τον αρμόδιο Υφυπουργό Αθλητισμού. Υπάρχει μία ιδιομορφία σε σχέση με τις υπόλοιπες επιτροπές διοίκησης των εθνικών σταδίων της χώρας που ανήκουν στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, διότι από τα επτά μέλη της, τα τέσσερα διορίζονται έπειτα από πρόταση των Εκτελεστών-Διοικητών του Ιδρύματος Λυσίμαχου Καυτανζόγλου, σύμφωνα με τους όρους του κληροδοτήματος.

Στο στάδιο απασχολούνται εννέα μόνιμοι υπάλληλοι και ένας με διάθεση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Αναπληρωτής Διευθυντής του σταδίου είναι ο κ. Πετρίδης Πέτρος από 20/09/2012.

photo20