ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΠΔΔ

Διακήρυξη Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου

Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Εθνικού Καυτανζογλείου Σταδίου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 05/07/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. που λήγει η προθεσμία υποβολής προσφορών, στο γραφείο Διεύθυνσης του Κ.Ε.Σ στην οδό τέρμα Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκη, στο μεταλλικό κτίριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 (άρθρα 38-49)

Διαβάστε την διακήρυξη

Διακήρυξη Διαγωνισμού Ενεργειακού Συμβούλου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ “ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ & ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ”
με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ


(CPV) : 79400000-8 “Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης”

Διαβάστε την διακήρυξη

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν. 2

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν. 2

  1. O μηχανολογικός εξοπλισμός που απαιτείται για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης του χλοοτάπητα του κεντρικού σταδίου, του βοηθητικού σταδίου και του σταδίου ρίψεων του Εθνικού Καυταντζογλειου Σταδίου, ανήκει στην κατηγορία εξαεριστικών εδάφους ενδεικτικού τύπου “Verti-Drain” συνεπώς είναι αποδεκτά κατά τη διαγωνιστική διαδικασία όλα τα ισοδύναμα μηχανήματα τα οποία δύνανται να εισχωρήσουν σε βάθος εργασίας τουλάχιστον 20εκ.
  2. Το βάθος του εδαφικού υποστρώματος έχει αποτυπωθεί περίπου 22-25 εκ. άρα απαιτείται επίσης ελκυστήρας ανάλογης ιπποδύναμης. Αναφορικά της εξαγωγής καρότου, ισχύουν τα περιγραφόμενα στην Τεχνική Περιγραφή η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπ´ αριθμ. 2/2020 Διακήρυξης.
  3. Tο ζητούμενο πεδίο διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO είναι αναφορικά της συντήρησης πρασίνου.
  4. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που απαιτείται είναι Παρελκόμενος σπορέας η μηχανή επανασπορας και παρελκόμενος αμμοδιανομέας, ελάχιστου πλάτους 1μ.
  5. Τα λάστιχα πρέπει να είναι ειδικά για χλοοτάπητες (τύπου Turf).      
  6. Όσο για το μέγεθος πρέπει να είναι το κατάλληλο έτσι ώστε να μην κάνει ζημιά τόσο στο χλοοτάπητα ,όσο και στο υπόστρωμά του.

Διαγωνισμός συντήρησης χλοοτάπητα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΡΙΨΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ.
Προϋπολογισμός: 72.959,74 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Διαβάστε την διακήρυξη

  • 1
  • 2

Καυτανζόγλειο Στάδιο

logo
Καλώς ήρθατε σε ένα από τα πιο γνωστά και πιο ιστορικά στάδια της Ελλάδας. Το Καυτανζόγλειο στάδιο, αν και έχει συμπληρώσει πάνω από 50 χρόνια από την εγκαινίασή του, σήμερα είναι ένα σύγχρονο και άριστα εξοπλισμένο στάδιο.


Θεσσαλονίκη
Προέκταση Αγίου Δημητρίου
2310 200082
Δε-Παρ.: 08.00 - 15.00

 

Στιγμές...

Μερικές Σημανιτκές στιγμές απο το Καυτανζόγλειο Στάδιο!

goalnews LARGE t 1041 7526279
1377191 10152316013602608 1103366520
photo 6
photo13

Newsletter

Κάντε εγγρραφή στο Newsletter και λάβετε στο e-mail σας όλα τα σημαντικά νέα και εκδηλώσεις του σταδίου.